Barbecue vs Grilling

Khác nhau giữa Barbecue và Grilling
Barbecue: chỉ phương pháp làm các món nướng (than, củi, gas,...) với thời gian dài, chậm, lửa nhỏ cho thức ăn chín từ từ. Các món nướng thường nhiều và được ướp hoặc phủ nước sốt trước khi nướng. 
Grilling: nghĩa là nướng chỉ phương pháp làm các món nướng nhưng với thời gian ngắn, chín nhanh, lửa lớn. Các món nướng thường cắt thành miếng nhỏ hơn.
Ngoài ra, Barbecue còn là danh từ chung chỉ các món ăn nướng, và cũng là danh từ chỉ 1 kiểu vui chơi, sinh hoạt, tiệc nướng nhỏ của gia đình bạn bè. Khi đó grilling là động từ chỉ 1 hành động của Barbecue.