Hướng dẫn Booking

Bước 1:

Điền thông tin cá nhân trong mục LIÊN HỆ - HƯỚNG DẪN BOOKING và gửi cho Treegarden.

Bước 2:

Tải và tham khảo file Menu và FAQs trong mục LIÊN HỆ

Bước 3:

Liên hệ với chúng tôi để cùng lên Menu phù hợp cho bạn.

Bước 4:

Đặt cọc

Bước 5:

Xem bản đồ đường đi trong phần LIÊN HỆ, hoặc xem link Hướng dẫn đường đi trên Google Maps.

Bước 6:

Cùng lên đường và vui vẻ tại Treegarden!!!