Cách làm cua

Để cua không cắp vào tay và thuận tiện trong việc bỏ mai, bạn nên cho nó vào một chậu nước ấm. Gặp nước nóng, mắt cua sẽ bị mù, không nhìn thấy gì và không thể cắp bạn được. Cách khác là cho cua vào thau nước có để một cục đá. Cua gặp lạnh sẽ chết cóng và bạn dễ làm.

Kinh nghiệm của Treegarden là khi cua bị trói, dùng 1 con dao nhỏ nhọn chọc vào phần miệng cua, sâu vào thân, 30 giây sau cua sẽ yếu và chậm chạp không cắp bạn được nhưng cua vẫn còn sống.